Rusça Kiril Alfabesi

Rus Alfabesi ve Okunuşu: Rusça sessiz harfler iki gruba ayrılırlar: sert ve yumuşak. Sert sessizler *?,?, ?, ?, ? harfleri içinde bulunurlar. (istisnalar: ?, ? daima yumuşaktır.) Sert sessizler Türkçedeki karşıtları gibi okunurlar. Yumuşak sessizler *?, ?, ?, ?, ?, ? içinde bulunurlar. (istisnalar: ?, ?, ? daima serttir.)Yukarıdaki tabloda Rus alfabesini görebilirsiniz. Parantez gerisinde harflerin okunuşları verilmiştir..** Yumuşatma (?**)ve sertleştirme(?** ) harfleri cümlede okunmaz.

Rusça Kiril Alfabesi Video Anlatımı İle Ezberleyebilirsiniz