Neden Rusça?

Rusça dünyada en çok kullanılan dillerin başında gelir. Gerek kullanıldığı coğrafya, gerek kullanıcı sayısı, Rusça dilini gün geçtikçe daha da önemli yapmaktadır.

Rusça bilmenin bu kadar önemli olması bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de Rusça Eğitimi veren Dil Merkezlerinin sayısını arttırmıştır. Rusça Kursu adı altında sayısız dil merkezi açılmış; Rusça Eğitimi her geçen gün yaygınlaşmıştır.

Rusça gibi yeni bir dil öğrenmek isteyenlerin; Rusya ve Rus kültüründen haberdar olmaları, Rusça müzik dinlemeleri, Rus mutfağı ve Rusya’daki genel sosyal, kültürel ve ekonomik yapıyı irdelemeleri, sadece Rusça için değil öğrenilen her yeni bir dil için yadsınamaz bir gerekliliktir.

NEDEN RUSÇA? 

Geniş bir coğrafyada konuşulan Rusça dilinden en çok etkilenen ülkelerden biridir Türkiye. Komşu ülke olması Rusya ile ticari ve sosyal ilişkilerimizin gelişmesine yol açmıştır. Bu etkileşim sonucunda ülkemizde Rusça diline verilen önem artmıştır. Dolayısıyla Rusça Kurslarında büyük bir artış göstermiştir. 

KiMLER RUSÇA ÖĞRENMELİ?

Rusça günümüzde özellikle inşaat ve mimari ile uğraşanların, Rusya ile iş yapan inşaat mühendislerin, iş adamlarının, sürekli iş seyahatlerine çıkan üst düzey yetkililerin ve de özellikle turizm sektöründe ïle uğraşan veya çalışacak olan kişilerin, kendi kişisel gelişimi için dil bilmenin öneminin farkında olan bireylerin en çok ilgi gösterdiği dildir.

Türkiye ve dünya pazarına hakim olma çabasında olan bir çok uluslar arası şirket, Rusçayı bilen personel arayışı gereksinimine girmiştir. işte böyle bir ortamda Rusçaya hakim olan kişiler, işe alım ve yerleşme süreçlerinde bir adım önde olarak bu şirketlerce tercih edilmektedir.

Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar Rusçayı ikinci bir dil olarak öğrendiklerinde, bir çok kurum tarafından tercih edilen personel adayı olurlar.

RUSÇA’NIN TARİHİ 

Konstantinapolis’ ten Ortodoks dinini Kiev Rusyasında tarihi Bulgar eğitimci Konstantinin (en tanıdık adı Kiril’dir) ve Metodius kardeşler Slavlar için Glagol alfabesini yarattılar. Glagol Alfabesi Slav dili için kullanılmaktaydı. Onun için Kiril ve Metodius yeni Kiril Alfabesi’ni yaratınca, orijinal ïncil’i Slavca’ya çevirdiler. O zamandan beri Rus dilinde Kiril Alfabesi kullanılmıştır. Şimdiki Rus stilindeki Kiril Alfabesi’nde 33 harf var.

RUSYA’ DA RUSÇA KURSU DDM

Rusça dil eğitimini Rusya da almak isteyen kişilerinde yanında, nasıl mı ?. Dünya Dilleri Merkezi, Rusya’nın önde gelen Rusça dil okulları ile partner olarak hizmet sunmaktadır. 13 yıldır bir çok öğrencisini Rusya da dil eğitimine gönderen DDM, Rusça diline hakim olarak ülkesine dönen öğrenciler yetiştirmenin verdiği güven ile yoluna devam etmektedir. Dünya Dilleri Merkezi Rusça dilinde olduğu gibi diğer farklı dil ve kültürleri daha yakından tanımaları açısından öğrencilerine yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.